Przejdź do treści

e-Usługi

1
WN-15
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
2
WN-16
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
3
WN-17
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
4
WN-19
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
5
WN-39
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku / zaliczenie nadpłaty na następny rok/ przeksięgowanie na inną pozycję
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
6
WN-82
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
7
WN-84
Wniosek o podział nieruchomości
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
8
WN-86
Wniosek o najem lokali użytkowych
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
9
WN-88
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
10
WN-89
Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
11
WN-9
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
12
WN-91
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej lub kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
13
WN-54
Wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
14
CUKF
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
15
UKF
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
16
DO-1
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
17
DL-1-2020
Deklaracja na podatek leśny
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
18
DN-1-2020
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
19
DR-1-2020
Deklaracja na podatek rolny
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
20
IL-1-2020
Informacja o lasach
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
21
IN-1-2020
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
22
IR-1-2020
Informacja o gruntach
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
23
WN-76
Pismo ogólne
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: